Mehmet Pamak 12 Eylül

 mpamak12eylul

[17:02, 12.9.2018] Mehmet Pamak: Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü. Bilindiği üzere cahiliye dönemimde "Türk-İslam sentezini esas alan milliyetçilik ideolojisi"nin önde gelen bir müntesibi idim. O süreçte Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken darbecilerin oluşturdukları Danışma Meclisinde Çanakkale Üyesi olarak yer almıştım. Rabbimin hidayetiyle şereflendikten sonra, Almanya'da muhacir olarak bulunduğum 1999-2000 yıllarında geçmişimi ve o süreci değerlendiren ve henüz hepsi yayınlanmamış bulunan şiir formunda bir kitap hazırlamıştım. İşte bu kitapta yer alıp internet ortamından kısmen yayınlanan Danışma Meclisi günlerimi ve sonrasını değerlendiren şiirlerimden bir kısmının bugün Milli Gazete'de yayınlandığını kardeşlerimiz haber verdiler. Baktığımda gazetenin internette yayınlanmış olan kısmın sadece bir bölümünü yayınlamış olduğunu, o kısımdan da bazı mısraları (muhtemelen yer darlığı sebebiyle) çıkardığını gördüm. Her şeye rağmen, 12 Eylül'ün yıldönümünde benim bile aklıma gelmeyen bu paylaşımı yaparak hatıralarımı depreştiren Milli Gazeteye teşekkür ederek, ben de bu vesileyle bu konuyla bağlantılı şiirin tamamını sizlerle paylaşmak istedim. [17:06, 12.9.2018] Mehmet Pamak: Selamun aleyküm değerli kardeşlerim. Bugün 12 Eylül darbesinin yıl dönümü. Bilindiği üzere cahiliye dönemimde "Türk-İslam sentezini esas alan milliyetçilik ideolojisi"nin önde gelen bir müntesibi idim. O süreçte Maliye Bakanlığında Gelirler Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yaparken darbecilerin oluşturdukları Danışma Meclisinde Çanakkale Üyesi olarak yer almıştım. Rabbimin hidayetiyle şereflendikten sonra, Almanya'da muhacir olarak bulunduğum 1999-2000 yıllarında geçmişimi ve o süreci değerlendiren ve henüz hepsi yayınlanmamış bulunan şiir formunda bir kitap hazırlamıştım. İşte bu kitapta yer alıp internet ortamından kısmen yayınlanan Danışma Meclisi günlerimi ve sonrasını değerlendiren şiirlerimden bir kısmının bugün Milli Gazete'de yayınlandığını kardeşlerimiz haber verdiler. Baktığımda gazetenin internette yayınlanmış olan kısmın sadece bir bölümünü yayınlamış olduğunu, o kısımdan da bazı mısraları (muhtemelen yer darlığı sebebiyle) çıkardığını gördüm. Her şeye rağmen, 12 Eylül'ün yıldönümünde benim bile aklıma gelmeyen bu paylaşımı yaparak hatıralarımı depreştiren Milli Gazeteye teşekkür ederek, ben de bu vesileyle bu konuyla bağlantılı şiirin tamamını sizlerle paylaşmak istedim. 1981-1983 Darbe (Danışma) Meclisinde Durum Darbe meclisinde, ulusçuluk yaptım, alkışlandım İslam’dan her bahsettiğimde, yuh çekilip dışlandım Ancak meclis dışında, özgür hissederdim kendimi Kemalist meclis bir kâbustu, arttırırdı derdimi İslam'ı terennüm ettikçe, bu yolda yalnız kaldım İkbal makamında sıkıldım, baskılardan bunaldım Darbeciye karşı, mecliste savundum tesettürü Sıralara vurup "yuh" çekti, zalimlerden bir "sürü" "Türkçüler" de horladı, tesettür konusunda beni Rahatsız olup sorguladım, "Türk-İslam sentezi"ni Sentezin ilk tarafı, memnun ediyordu her nefsi İslam, bir slogan da olsa, rahatsız etti herkesi Allah’ın ayetlerini okuyunca, laik mecliste Kimse yanıma yanaşmıyordu, meclisteki kuliste Bağnaz bir tepkiyle dışlandım, susturulmak istendim İtirazım duyulmasın diye, boğulmak istendim Hak, özgürlük taleplerim, faşistlere ters düşmüştü Zalim "beyaz Türk"ler sürüsü, başıma üşüşmüştü İnsan hak ve özgürlüğü, tehdit diye algılandı Darbeci anayasa, bu önyargıyla kurgulandı Hakk’a aykırı her şey, kolay kondu anayasaya İslam’ı isteyince, hemen çağrıldım istifaya Resmi ideoloji dayattı, despot anayasa Farklılıkları yok etti, darbeci faşist yasa Bu anayasaya "red" oyu verdim, aynı mecliste Böyle oluştu, adımı yazdıkları "kara liste" Hakk’ı kısmen haykırınca, sistemce karalandım İstifa baskısıyla, generallerce sorgulandım Evren, adeta çıldırmıştı, aykırı düştüm diye Hemen sokulmak istendim, askere uygun çizgiye İtiraz ettim, uymadım, dayatılan düşünceye Büromun kapısı kırılıp, zarar verildi her şeye Korkutmak istediler, hatta tehdit ettiler ölümle Evimin kapısını zorlayıp, saldırdılar zulümle Teslim olmadım korkuya, tavrımı sürdürdüm yine Evren konuştu, "seçtiğimize pişman olduk" diye Ondan sonra, sistem hedef yaptı, düşmanca davrandı Hak, özgürlük yanlı çabam, hep dışlanarak kınandı Birçok vetolar geldi, şu "kara liste"nin peşinden Parti kurdum, aday oldum “veto” geldi Evren’den Talep edince, hakkım olan bürokratik kadroyu Bir de bu sebeple yedim, Kenan Evren’den vetoyu Bakan Cantürk demişti, "yazık ettin istikbaline Başörtüsünü savunmakla, zarar verdin kendine" Cantürk devamla, "iflah olmaz askere ters düşen Bu ülkede siyaset yapamaz, farklı yol seçen" Sistem çok rahatsız olmuş, iyice dışlamıştı Kemalizm’e uyumsuz olunca, linç uygulamıştı Rabb’imizin Hidayetiyle Şereflenip Müslüman Oldum Bunaldım bütün bu zilletten, şirkten, fesattan Hak arayışım kaynaklandı, temiz fıtrattan Sorguladım ahvalimi ve aradım hidayeti Yaşadım, şirkten-tevhide manevi bir hicreti Bu samimi yönelişle, ulaştım hidayete Rabb’imizin de lütfuyla, ondan gelen rahmete Kur’an’la teçhiz olarak, kaçındım tağuttan, şirkten Resulullah’ı örnek alıp, arındım kirlilikten Şirkten, münkerden kaçıp, Allah’a hicret ettim Pisliklerden arındım, tevhidle şereflendim “La ilahe illallah” deyip, Müslüman oldum Tehlikeli sayıldım, düşman yerine kondum Merhametle çağırınca, tüm insanları tevhide Yargılandım hep DGM’de, maruz kaldım tehdide Türkçülüğü terk edip Mü'min oldum, "dönek" dediler Hemen vurdular, nasıl "dönek"lik bu, söyletmediler Evet Rabb'imin lütfuyla döndüm, şirkten İslam’a Bu "dönek"lik şeref getirdi, yönelince Kur’an’a Yazardım, sağcı Tercüman'da ve ulusçu Hergün'de Düşüncem zan alanında, İslami kimlik sürgünde O zaman baş tacı etti sistem ve ulusçu kesim Pek çok imkân tanındı, gür çıksın diye bâtıl sesim İslamî kimlik döndüğünde, hayat dışı sürgünden Tevhidi bakış oldu artık, yazılarımda gündem Hakkı haykırınca medyada ve haftalık Selam’da Artık DGM savcıları, takipçiydi arkamda Siyasi mahkemelerde, yok edildi hürriyetim Hedef alınıp yargılandı, İslami şahsiyetim Partilerin Durumu ve Teklifleri Uğraştılar, sistemin içine tekrar geri çekmeye Bazı partiler başladı, yeni teklifler getirmeye Defalarca teklifler geldi, Erbakan ve Kutan’dan Tek delil gösteremediler, rehberimiz Kur’an’dan Yolları gayri İslami'ydi, delili yoktu İslam'dan O halde nasıl tabi olurum, ayrılıp da davamdan? Dediler ki: "Seni parlamenter, ya da başkan yapalım" "Yahut partimizin ön safında, iyi bir yer açalım”" İmanım izin verseydi, belki dönerdim geriye Parlamenter, bakan olurdum, katılıp bir partiye Belki bunları elde etmek, hoş gelirdi nefsime Aldatıcı sebepler de bulurdum, her hal kendime Ancak, akıdem izin vermez; laikçe hükmetmeye Zillete, ilkesizliğe ve Kur’an’ı ketmetmeye Razı olanlar bu sapmaya, makam ihtirasıyla Dünyevileşip ilkesini yer, zan ve hevasıyla "Laik, demokrat, Atatürkçüyüm" der, ikrah olmadan "Bu sözü ikrah'sız söylemek”", çıkarırken imandan "Hüküm ancak Allah'ın", nihai olarak İslam’da Laik yasa yapar, hevayla hükmedilen makamda Allah’ın hükmünü reddeder, laik meclis, hükümet Vahiyle gelen emirse; "Allah'ın hükmüyle hükmet" Yaklaşmaz, şirkle hükmetmeye tevhidi iman Bak,"Vahiyle hükmetmeyen"e, kâfir der Kur’an Kim ki dini almaz ise, ancak Kur’an ile sünnetten Kültür, zan ve hevayı din sayar, çıkamaz hiç zilletten Bir yanda parlamenter makamı, zillet içinde Diğer yandaysa, zindan ve hicret, izzet içinde Şirki terkle,"Allah taraftarı" olup, buldum izzeti Şeref getirdi zindan ve hicret, terk edince zilleti "Aptal" dedi bazısı, reddedince "ikbal" teklifini Dediler; "tevhidi tercihle, kararttın istikbalini." Dediler ki: "Vekil, bakan olurdun, istikbalin parlaktı." Bu sözler, tevhidi yok edecek, bilinçsiz bir tuzaktı Rabb'imin lütfuyla muhafaza oldum, korundum Gayri İslami yolları reddederek, arındım Arkadaşımdı, birçok yüksek bürokrat ve bakan Tüm yollar açıktı, ikbale, zenginliğe çıkan Rabb'in izniyle reddettim, çıkar eksenli hayatı Tevhid yolunda riske attım, dünyadaki rahatı Sarıldım, Kur’an ve sünnetten gelen yönteme Allah için hep uzak durdum, bâtıl sisteme Hak yolda direndim, reddederek geri dönmeyi Hatırladıkça iğrendim, sistemdeki her şeyi Bulaşmaktan kaçındım, aynı pisliğe ve şirke Diğer insanları da çağırdım, tağutu terke İman ettim tevhide, teslim oldum Allah'a Bağlandım Kur'an'a ve örnek Rasûlüllah'a Allah'a ve Rasulüne, lâyık olmak istedim "Birinci öncelikli tehdit", düşman ilan edildim Rabbimiz korusun ve ayağımızı sabit kılsın Tevhid yolunda şâkir, âbid ve vahye şâhid kılsın

Kur'an Dinle

Listen to Quran