M.ALAGAŞ KİTAPLARINDAN ALINTILAR

KUR'AN'A YÖNELİRKEN

1

Başlarken

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

Hamd, sena ve övgülerin en güzeli, ezelde ve ebedde var olan, lutfuyla kainatı ve bizleri yaratıp var eden, sayısız nimetlerle yaşatan ve rahmetiyle doğru yolu gösteren Allah (c.c)'a mahsustur.

Salat ve selam da, alemlerin Rabbi tarafından sevilen, insanların ise tanıyıp, idrak edebilme nisbetince sevebildikleri, efendimiz, önderimiz, rehberimiz Hz. Muhammed Mustafa'ya, aline, ashabına ve onun yolunu izlemeye çalışan ümmeti üzerine olsun.

Bilmiyorum, sizlerin de dikkatini çektimi Eric Van Danikan isimli bir sapığın yazdığı "Tanrıların arabaları " isimli kitap, dünyada satış rekorları kırmıştır. Uzaylıların dünyaya geldikleri ütopyasını savunmaya çalışan, bazı tarihi ve coğrafî oluşumları kendi fantazisine göre yorumlayan bu sapığa, dünya kamuoyunda önemli bir ilgi gösterilmişi.

Batıl zanlara karşı varsayımlardan, hak ve hakikate karşı ise yoksayımlardan hareket edilerek yazılan ve hiçbir ilme dayanmayan bu mesnetsiz kitap insanların oldukça ilgisini çekmiştir.

Mesnetsiz bir kitaba böyle bir ilgi gösterildiğine göre, bu sapığın elinde geçerli bir mesnet, mesela uzaylıların da kendisine verdikleri bir parça göktaşı veya yüksek teknikte hazırlanmış bir eşya olsaydı, bu adama yaklaşım herhalde çok daha farklı olurdu.

Adam elindeki mesneti ileriye sürerek.,

İşte bu elimdeki cihaz, uzaylıların varlığına kesin kanıttır. Çünkü hiçbir insan, dünyadaki hiçbir teknoloji bunu yapamaz. Diğer elimdeki kitap ise uzaylıların dünyaya verdikleri mesajdır., deseydi, herhalde bu kitabı dünyada okumayan kalmazdı.

Herkes merak eder, herkes okumak isterdi uzaylıların mesajını!.

Fakat aynı dünya insanlarının karşısına, bir elinize Kur'an-ı Kerim'i ve bir elinize de ufak bir taşı alarak çıksanız ve bütün dünya insanlarına.,

Elimde gördüğünüz şu küçücük taş, yegane Yaratıcı olan Allah'ın varlığına kesin kanıttır. Çünkü hiçbir insan, dünyadaki hiçbir teknoloji bunu yaratamaz. Diğer elimdeki Kitap ise, bu Yaratıcı 'nın dünya insanlarına verdiği mesajdır., deseniz, acaba herkes bu mesajı merak eder ve herkes bu mesajı okumak ister miydi?

Batıl bir ütopya olan uzaylıların mesajına gösterilebilecek ilgi, alemlerin yaratıcısının Kitab'ına karşı gösterilir miydi?

Ne gariptir ki hayır!.

Peki nedendir.?

Birçok şeye merakla yönelen dünya insanları, alemlerin Yaratıcısı olan Allah (c.c.)'ın mesajına neden aynı merakla yönelmiyorlar?

Bu konuda gayrimüslimlerin Kur'an-ı Kerim'e karşı ilgisizliğinden önce, çok daha tuhaf olan müslümanların ilgisizliklerini sorgulamamız gerekmez mi? Çünkü müslümanlar veya müslüman olduklarını iddia edenler dahi, Kur'an-ı Kerime karşı göstermeleri gereken ilginin ne yazık ki oldukça uzağında değiller mi.

İnsanların hal ve davranışlarıyla ilgili birçok nedeni merak eden ve anlayabilen bizler, bunun, bu ilgisizliğin nedenini gerçekten yeterince anlayamıyoruz.

"Nasıl olur?"

"insanlar kendilerini ve bütün alemleri yaratan Allah (c.c.)'ın Kitab'ına karşı nasıl böyle ilgisiz olabilirler?" soruları, bizlerde yankılanmasına rağmen, açıkça ve yeterince cevaplandırabildiğimiz sorular değildir. Fakat yine de her şer, her kötü yaklaşımda olduğu gibi, bu yaklaşımda da şeytan ve dostlarının önemli bir fonksiyonu olduğu açıktır. Nitekim evrensel olan İlahi gerçekleri kapsayan Kur'an-ı Kerim gibi eşsiz bir Kitap, şeytani otoritelere bağımlı basin-yayın faaliyetleri tarafından bütün dünya insanlarına "Pamuk prenses ve yedi cüceler" gibi eskimiş ve masalımsı bir Kitap olarak empoze edilmektedir!.

Sonuç olarak nedeni veya nedenleri ne olursa olsun, kendilerini İslam'a nisbet eden geniş kitleler de dahil olmak üzere dünya insanları Kurandan ve Kur'an'ın mesajından uzaklaştırılmıştır. Bu kitap çalışmasında, bütün bir insanlığın her zaman ve her mekanda muhtaç olduğu Kur'an-ı Kerim gerçeğine dikkat çekmek, bu yüce Kitab'ı aslına uygun olarak tanımak ve tanıtmak istiyoruz.

Böylesi bir amaç istikametinde hazırladığımız

"Kurana Yönelirken" isimli bu kitap çalışması, bizim kanaatimize göre günümüz insanlarının faydalanabilecekleri değerli bir çalışmadır. Tabi ki bu çalışmaya değer katan gerçekler, işlediğimiz konulardaki önemine binaen dikkatlerinize sunduğumuz ve oldukça yoğun olan ayet-i kerimelerdir.

Kur'an-ı Kerimin sahibine hamd, bu yüce Kitab'ı sahiplenerek yaşayanlara selam ediyoruz..

Mehmed ALAGAŞ Nisan/1992

 

Kur'an Dinle

Listen to Quran